Giỏ hàng

Ký Gửi Hàng Hoá

Hàng hóa ký gởi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Chỉ nhận ký gửi hàng AUTHETIC.

- Ưu tiên nhận ký gửi hàng mới chưa qua sử dụng, đủ tag, original box, kèm bill mua hàng thì càng tốt. 

- Người ký gửi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc của sản phẩm. Chúng tôi không nhận ký gửi các sản phẩm trộm cắp, phi pháp. 

Khi có nhu cầu ký gởi, các bạn làm theo các bước sau:

- Liên hệ trước qua page hoặc hotline. Sau đó mang sản phẩm trực tiếp đến cửa hàng để kiểm tra và định giá.

- Trong vòng 24-48h, chúng tôi sẽ tư vấn và thống nhất giá bán với bạn, sau đó lưu lại bằng văn bản và gửi bạn giấy xác nhận ký gửi.

- Chúng tôi có quyền từ chối nhận sản phẩm ký gởi khi không thống nhất được giá hợp lý hoặc không phù hợp với cửa hàng. 

- Chúng tôi sẽ có trách nhiệm đăng bán sản phẩm ký gửi tại cửa hàng và website trong vòng 60 ngày.

- Khi hàng bán được, chúng tôi sẽ thu phí 10% giá trị hàng bán. Sau 07 ngày nếu như không có đổi trả hàng, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để thanh toán đủ tiền hàng cho bạn.


Các quy định khác

- Bạn có trách nhiệm bảo quản phiếu ký gởi của VIET SNEAKER để có thể nhận được tiền hoặc nhận lại hàng.

- Ngưng ký gởi: trong trường hợp bạn quyết định ngưng ký gởi trước thời hạn 60 ngày, bạn phải đóng khoản tiền 100.000VND/01 sản phẩm.

- Vệ sinh sản phẩm: khi đáp đủ các nhu cầu về ký gửi, nhưng nếu chúng tôi có yêu cầu vệ sinh lại sản phẩm trước khi trưng bày bạn có thể chon tự vệ sinh sản phẩm hoặc chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm vệ sinh sản phẩm với chi phí 75.000 VND/1 sản phẩm.

- Bảo quản sản phẩm: chúng tôi có trách nhiệm bảo quản và bán sản phẩm trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký gởi. Ngoài việc sử dụng để chụp hình quảng bá cho sp và cho khách hàng thử khi mua, chúng tôi sẽ không sử dụng sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào khác.

- Gia hạn sản phẩm: sau 60 ngày, trong trường hợp sản phẩm chưa bán được, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để tiến hành gia hạn việc ký gởi hoặc ngưng ký gởi. Trong cả 2 trường hợp, bạn sẽ không phải tốn bất kỳ chi phí nào. Trường hợp chúng tôi không liên hệ với bạn quá 03 lần bằng điện thoại và facebook, chúng tôi sẽ tự động gia hạn hợp đồng ký gửi thêm 60 ngày. 

- Sau 03 kỳ ký gửi ( 06 tháng ), nếu chúng tôi không thể liên hệ được với bạn bằng bất kỳ hình thức nào thì chúng tôi mặc định bạn bỏ hàng và sẽ tiến hành bán thanh lý sản phẩm. Sau đó chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm trả lại hàng hoặc tiền cho bạn.  

- Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm ký gởi có nguồn gốc bất hợp pháp.